Κερατοειδής

Ο κερατοειδής χιτώνας είναι το διαφανές μπροστινό μέρος του ματιού το οποίο καλύπτει την ίρις, την κόρη και τον πρόσθιο θάλαμο. Ο κερατοειδής χιτώνας, με τον πρόσθιο θάλαμο και τον φακό, διαθλούν το φως, με τον κερατοειδή χιτώνα να αποτελεί περίπου τα 2/3 της συνολικής οπτικής ισχύος του ματιού. Στους ανθρώπους, η διαθλαστική ισχύς του κερατοειδή χιτώνα είναι περίπου 43 διόπτρες.

Ενώ ο κερατοειδής χιτώνας συνεισφέρει περισσότερο στην ισχύ εστίασης, η εστίαση του είναι συγκεκριμένη. Η καμπυλότητα του φακού, από την άλλη, μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να " προσαρμοστεί " η εστίαση ανάλογα με την απόσταση του αντικειμένου. Οι ιατρικοί όροι που σχετίζονται με τον κερατοειδή χιτώνα συνήθως ξεκινούν με την πρόθεση "κερατ" από την ελληνική λέξη κέρας


Μέλος του eye-med.gr

Κερατοκώνος

Τι είναι? Μια σπάνια εκφυλιστική πάθηση του κερατοειδούς (διάφανη και διαυγής μεμβράνη του οφθαλμού) αμφοτερόπλευρη σε ποσοστό περίπου 85%, κατά την οποία ο...


Πτερύγιο

Το πτερύγιο εμφανίζεται σαν μια μάζα σαρκώδους υπόλευκου ιστού με αγγεία, που αναπτύσσεται από τον επιπεφυκότα του οφθαλμού και προοδευτικά μπορεί να επεκταθεί και...


Στεάτιο

Είναι η συσσώρευση υπόλευκου, υποκίτρινου υλικού (πρωτεϊνικού και λίπους) στον βολβικό επιπεφυκότα συνήθως στην έσω γωνία του οφθαλμού. Δεν είναι όγκος και δεν...


Υποτροπιάζουσα απόπτωση επιθηλίου

Ο κερατοειδής είναι ο διαυγής και διαφανής χιτώνας, πίσω από τον οποίο βρίσκεται η ίριδα, που προσδίδει το χαρακτηριστικό χρώμα των οφθαλμών. Ανατομικά ο...


Προτεινόμενα Άρθρα