Όροι χρήσης

Ο διαδικτυακός τόπος (εφεξής «ιστότοπος») besmertis.com δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει ενημέρωση σχετικά με τις οφθαλμολογικές παθήσεις. Ο κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους κατωτέρω όρους και να προχωρήσει στην επίσκεψή του ή στην χρήση των υπηρεσιών του μόνο εφόσον συμφωνεί και τους αποδέχεται. Επίσκεψη ή χρήση του ιστότοπου τεκμαίρει και συμφωνία με τους όρους αυτούς. Οι ήδη προσφερόμενες υπηρεσίες καθώς και αυτές που ήθελε προστεθούν μελλοντικά υπόκεινται στους ίδιους όρους και προϋποθέσεις χρήσης εκτός εάν ρητά προβλέπεται κάτι διαφορετικό.

Για την χρήση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, ο χρήστης εγγυάται ότι είναι άνω των 18 ετών και αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση του διαδικτυακού τόπου από ανήλικους για λογαριασμό του.

Ο χρήστης οφείλει και υποχρεούται να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα σύμφωνα με τον νόμο και ακολουθώντας τους αναγραφόμενους όρους χρήσης.

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε χρήση του διαδικτυακού τόπου με σκοπούς παραπλανητικούς, κερδοσκοπικούς ή με σκοπούς που θα μπορούσαν να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην παροχή των υπηρεσιών του.

Η οποιαδήποτε μη νόμιμη κίνηση στη χρήση της ιστοσελίδας θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του χρήστη από την πρόσβαση στις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες.

Ο κάθε χρήστης ή επισκέπτης της ιστοσελίδας eye-med.gr αντιλαμβάνεται ότι η ιστοσελίδα προσφέρεται στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται ("as is") χωρίς να παρέχεται οποιαδήποτε εγγύηση αναφορικά με την απόδοση, περιεχόμενο, ποιότητα ή χρονική διάρκεια αυτής.

Ο ιστότοπος έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να τροποποιεί ακόμα και να διακόπτει μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της είτε συνολικά είτε σε συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων, χωρίς να γεννάται οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση αυτών κατά της εταιρείας, ακόμα και χωρίς προειδοποίηση.

Εκτός συγκεκριμένων εξαιρέσεων (σήματα τρίτων συνεργατών κτλ) το σύνολο του περιεχομένου του ιστότοπου αποτελεί προστατευόμενη ιδιοκτησία του ιστότοπου. Αυτό περιλαμβάνει τόσο τα κατατεθέντα και προστατευόμενα εμπορικά σήματα του ιστότοπου όσο και το σύνολο του από πλευράς σχεδιασμού, προβολής, εμφάνισης και λειτουργίας. Ρητά απαγορεύεται η αντιγραφή, πώληση, τροποποίηση, αναπαραγωγή ή αναδημοσίευση του συνόλου ή τμήματος του ιστότοπου. Επιπλέον κάθε επισκέπτης ή χρήστης δεσμεύεται ότι δεν θα παραβιάσει ούτε τα δικαιώματα επί σημάτων τρίτων που περιέχονται στον ιστότοπο.

Το περιεχόμενο του ιστότοπου καθώς και οι πληροφορίες που περιέχονται ελεύθερα σε αυτό προσφέρονται στους επισκέπτες για καθαρά ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως διαφήμιση, συμβουλές ή προτροπή για την επιχείρηση ή μη ιατρικών  πράξεων. Ο ιστότοπος δεν εγγυάται την πληρότητα, επιστημονική επάρκεια και καταλληλότητα των παρεχόμενων πληροφοριών ούτε και σκοπείται να εκλαμβάνονται αυτές ως πλήρεις και απόλυτα αξιόπιστες. Ο κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου οφείλει να διασταυρώνει την κάθε πληροφορία. Ειδικότερα αναφορικά με ιατρικά θέματα, ο κάθε χρήστης ή επισκέπτης οφείλει να συμβουλεύεται αποκλειστικά και μόνο τον θεράποντα ιατρό του, ο οποίος έχει και την αποκλειστική ευθύνη για την πορεία της υγείας του και επ' ουδενί δεν θα πρέπει να εκλαμβάνει τις τυχόν περιεχόμενες στον ιστότοπο πληροφορίες ως κατάλληλες για την περίπτωση (ή πάθηση) του.

Ο ιστότοπος περιέχει τα στοιχεία των συνεργατών Ιατρών μέσω των οποίων μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για την πραγματοποίηση εξετάσεων. Πριν από την χρήση της υπηρεσίας, ο χρήστης υποχρεούται να διαβάσει προσεκτικά και να συμφωνήσει με τους ειδικότερους Όρους Χρήσης.

Εφόσον ο χρήστης επιθυμεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία αυτή συμφωνεί να: παρέχει αληθείς, ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες αναφορικά με τα προσωπικά του στοιχεία που αναγράφονται στην φόρμα και να ενημερώνει για κάθε αλλαγή αυτών.

Σε περίπτωση που ο χρήστης παραβιάσει τους γενικούς όρους χρήσης της ιστοσελίδας, οι Ιατροί έχουν το δικαίωμα να απορρίψουν το ραντεβού του.

Την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων σε συνδέσμους τρίτων διαδικτυακών τόπων.

Οι εδώ αναφερόμενοι όροι και προυποθέσεις χρήσης του ιστότοπου besmertis.com, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

Εφόσον κάποιος εκ των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετος προς τον νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει μόνο κατά το μέρος που παραβιάζει το νόμο, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των υπολοίπων όρων.

Ο ιστότοπος έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει ή και να ανανεώσει τους παραπάνω όρους συναλλαγών σχετικά με την χρήση αυτής της ιστοσελίδας, οποιαδήποτε στιγμή με ισχύ για το μέλλον χωρίς να δημιουργείται υποχρέωση ενημέρωσης του χρήστη σχετικά.

Προτεινόμενα Άρθρα