Διαθλαστική Χειρουργική LASIK

Lasik Κερατόμος
Lasik Κερατόμος

PRK LASIK

Η εξάπλωση των επεμβάσεων για διόρθωση των διαθλαστικών ανωμαλιών ξεκίνησε με την ανάπτυξη των Laser την δεκαετία του 1980 –90. Ειδικότερα μετά το 1987 εμφανίστηκαν...


Γιατί να κάνω Laser Μυωπίας ;

Οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους κάποιος επιθυμεί την διόρθωση της μυωπίας με Laser είναι: Η απλοποίηση της καθημερινότητας από την κατάργηση ή τον περιορισμό...


Επιπλοκές PKR LASIK

Μετεγχειρητικές Επιπλοκές και προβλήματα μετά από PRK και LASIK . Οι φωτοδιαθλαστικές επεμβάσεις το PRK και LASIK είναι χειρουργικές επεμβάσεις που ενέχουν...


Συχνές Ερωτήσεις

Συχνότερες ερωτήσεις και απαντήσεις για P . R . K . και Lasik Μετά την επέμβαση θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσει κάποιος γυαλιά ; Ο στόχος από τις επεμβάσεις αυτές...


Προτεινόμενα Άρθρα